KVKK Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI
HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Aykan Group İnşaat Otomotiv Tekstil Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş (“AYKAN Bisiklet”) olarak, siz veri sahiplerine karşı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince kişisel verilerin korunması kapsamında öngörülen aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla düzenlenmiştir. İşbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin işlenmesi aşamasında şirketimizin uyması gereken prosedür ile sahip olduğunuz hak ve özgürlükleriniz açıklanmıştır.

1. Kişisel Verileriniz Neden ve Ne İçin Kullanılıyor
KVKK uyarınca Aykan Group İnşaat Otomotiv Tekstil Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş “Veri Sorumlusu” olarak anılmakta olup, sunacağı hizmet çerçevesinde sizden alacağı talimatlar, başvurular ve akdedilen sözleşmelerin ifası kapsamında ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu başta olmak üzere tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde, kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, hukuki işlem ve uyum bilgilerini, talep ve şikayet yönetimi bilgilerini, görsel ve işitsel verileri, sağlık verilerini, kredi bilgilerini, ödeme bilgileri gibi finansal verileri ile müşteri verileri ve müşteri işlem verilerini elde etme, kaydetme, saklama, güncelleme, sınıflandırma ve mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilere aktarma konularında, “Veri İşleme” olarak kabul edilen işlemleri KVKK çerçevesinde ve KVKK’nin 5. ve 6. maddesinde belirtilen (i) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması, (ii) işlemenin bir sözleşmenin kurulması ve ifası gerekli olması, (iii) bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için işleminin gerekli olması, (iv) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması veya (v) işlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebepleri dâhilinde gerçekleştirebilir.

Kişisel veri kategorileri bazında kişisel verilerinizin işleme amaçları aşağıdaki şekildedir:
Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Görsel veriler, İşitsel Veriler, Sağlık verileri, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Görsel veriler, İşitsel Veriler, Sağlık verileri, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Kredi başvurularının değerlendirilmesi amacıyla gerekli sorgulamaların yapılması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri
Faaliyetlere ilişkin veriler analiz edilerek hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve tarafınıza bilgilendirme yapılması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri

Ticari elektronik ileti onayı mevcut kişiler için; kampanya ve hizmetlerin tanıtımı ile pazarlamasının yapılması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri

Müşteri deneyimini arttırmak amacıyla müşteri ilişkileri yönetimi aktivitelerinin yapılması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri

Kredi ödeme takibinin yapılması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, İşitsel Veriler, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, önerilerin alınması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Finansal veriler, İşitsel Veriler, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Tedarikçi ve iş ortakları ile işlemlerin yönetilmesi: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri

İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması: İletişim verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Finansal veriler, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Faaliyetlerimizin iç prosedürler ve KVKK’ya uygun olarak yürütülmesinin temini, faaliyetlerin planlanması ve icrası: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması: Kimlik verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Risk yönetiminin sağlanması, finansal kontrol ve raporlamaların yapılarak yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi, kredi kullanımına ilişkin nicel bilgiler üzerinden ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması: Müşteri verileri, Müşteri işlem verileri

İç kontrol ve denetim faaliyetlerinin yönetilmesi: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Görsel veriler, İşitsel Veriler, Sağlık verileri, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, İşitsel Veriler, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

2. Kişisel Verilerinizin Paylaşımına İlişkin Açıklamalar
Aykan Group İnşaat Otomotiv Tekstil Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş, kişisel verilerinizi sizlerden, finansmanı için başvuruda bulunduğunuz mal veya hizmetlerin satıcılarından ve distribütörlerinden, internet sitelerimizden, çağrı merkezimizden ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu gibi ilgili